Statements

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ”၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted on

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ”၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာအမွတ္ – ၀၀၁/၂၀၁၇   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ”၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။