BattleNews

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၇/၂၈/၂၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၇/၂၈/၂၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

 

(၁)၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ တႏိုင္းေခ်ာင္းႏွင့္ နမ္ကြမ္းေခ်ာင္းဆံု႐ွိ KIA အေကာက္ခြန္ဂိတ္အား ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူတပ္မွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အလစ္အငိုက္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

(၂)ထို႔ေၾကာင့္ ၎ဂိတ္႐ွိ မိမိတို႔ရဲေဘာ္(၅) ဦးႏွင့္၎ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိအရပ္သား(၅) ဦး၊ စုစုေပါင္းဆယ္ဦးအား အ႐ွင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ္လည္း Prisoner of War (POW) အား ေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၎တို႔အား ဗမာစစ္တပ္မွ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလက္နက္ငယ္(၅)လက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။

(၃)ထို႔အျပင္ အရပ္သားအမ်ိဳးသမီး(၂)ဦး(အပ်ိဳ) အား ေပၚတာအျဖစ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

(၄)ထို႔အတူ နမ္ကြမ္းေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ နမ္ကြမ္းေ႐ႊေမွာ္အၾကား တိုက္ပြဲမွာ ဇန္နဝါရီလ(၂၇) ရက္ညေန(၅)နာရီခန္႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဇန္နဝါရီလ(၂၉)ရက္တြင္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔သို႔တိုင္ေအာင္႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

(၅)၎တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၎တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ပယင္းေမွာ္၊ ေ႐ႊေမွာ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွာ တိုက္ပြဲအတြင္းပိတ္မိလွ်က္႐ွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိတ္မိေနသူ(၃၀၀၀)သံုးေထာင္ေက်ာ္ထဲတြင္ ေဒသခံကခ်င္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္ျပည္မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ အညာေဒသမွဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ အေရအတြက္ပိုမ်ားသည္။

(၆)ဗမာအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎ပိတ္မိေနသူမ်ားအား လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

(၇)ဗမာအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္လူထုအား ထိခိုက္နစ္နာေစလိုသည့္စိတ္သေဘာမ႐ွိ ဆိုသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ပိတ္မိေနေသာျပည္သူလူထုမ်ားကို “လူသားဒိုင္းကာ”မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ မိမိတို႔စခန္းမ်ားကို ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာေနခဲ့ ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ေသးပါ။

(၈) ဇန္နဝါရီလ(၂၈) ေန႔၌လည္း KIAတပ္ရင္း (၁၄) ပတ္ဝန္းက်င္အနီး၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ပယင္းေမွာ္ႏွင့္ ရင္း(၁၄) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ ဂ်က္ေလယာဥ္(၃)စင္းျဖင့္ လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

(၉) လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ ယခုကဲ့သို႔ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေပၚမွ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားအခ်ိဳ႕ေသဆံုးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ယေန႔ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္မူ ၎ဗံုး၏ယမ္းေငြ႕မ်ားကို ႐ႈ႐ိႈက္မိၿပီးေနာက္ မူးေဝျခင္း ၊ေအာ့အန္ျခင္း၊ မ်က္စိစပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ ဓာတ္တုပစၥည္းမ်ားပါေသာဗံုးမ်ားကို သံုးခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။

(၁၀) လီဒိုလမ္းမေပၚတြင္လည္း ေနရာ(၃)ေနရာ၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

(၁၁) KIA တပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ မဂ်ီဂံု (Maji Gung) အနီး၌လည္း (၂၉) ရက္တစ္ရက္လံုး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

(၁၂) ကခ်င္ျပည္ေနရာအႏွံ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္၊ သံုးလနီးပါးအထိ ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

(၁၃) တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္အတူ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးေခါင္းစဥ္ကို လက္တစ္လံုးျခား အသံုးခ်ေနၾကေသာ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္မွာလည္း တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာခဲ့ေနသည္။

(၁၄)ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔၌ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ အင္ဒြပ္ယမ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမွ မီတာ ၂ဝဝ အတြင္း ေမာ္တာက်ည္မ်ား က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ စခန္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ လူဦးေရ ၄ဝဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ လူဦးေရ ၇ဝဝ ေက်ာ္မွာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၾကရပါသည္။

ထိုေဒသသုိ႔ သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားရွိေနၿပီး၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ တံတားမွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသသို႔ သြားလာႏိုင္မႈမွာ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၇ ရက္အတြင္းတြင္ တႏိုင္းေဒသ၌လည္း ေဝဟင္မွ ဗံုးႀကဲမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဝႀကိဳင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းအနီးသို႔ ေမာ္တာက်ည္မ်ားက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္တြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ယခုအႀကိမ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Credit and Copy: (နံပါတ္ ၁၄ အား United Nations OCHA Myanmar Facebook Page မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *