Statements

Statement1/2016

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္

၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္၊ မံုးကိုး၊ ပန္ဆိုင္း၊ နမ့္ခမ္းႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ေဒသရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားအား မိမိတို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)၊ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)တို႕က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ညီေနာင္မ်ား စစ္ဆင္ေရး အျဖစ္ စတင္ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။

၂။ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႕၊ တအာင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းအစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္မ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာကာ စစ္ေရးဖိအားမ်ား ဆက္တိုက္တိုးလာပါသည္။ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုရွိရာေနရာမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ၁၀၅၊ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္သည့္အျပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတို႕ ေဆြးေႏြးၾကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျမန္မာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားေစမည့္ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ေတြ႔ဆံု ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းကို မလိုလားသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးမ်ားကို အလံုးစံုထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေခ်မႈန္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။
၄။ မိမိတို႕ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ညီေနာင္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအထူးလိုလားၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵအျပည့္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဖိအားကိုသာ ဆက္လက္ခံေနၾကရသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို မလႊဲမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။

၅။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း စစ္ေဘးဒဏ္မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခရီး သြားလာျခင္းမ်ား ေခတၱဆိုင္းငံ့ၾကပါရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတို႕အား ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဘးဒဏ္ကို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွား သြားလာၾကပါရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအတြက္ မလႊဲသာမေရွာင္သာျပဳလုပ္ရသည့္ ပူးေပါင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါရန္ အႏူးအညြတ္ရွင္းလင္းပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု
————————————————————————————

Press released on fighting in Northern Shan State
and Request for local people
November 21, 2016

1. We, Arakan Army (AA), Kachin Independence Army (KIA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) and Ta’ang National Liberation Army (TNLA) have launched a joint military operation as an Alliance of the Northern Brotherhoods against the Burmese military posts in Muse’s 105th Mile, Mong-Koe, Pang-Sai, Namhkan and Kutkai in northern Shan State, beginning on the morning of November 20, 2016.

2. The Burmese armed forces have been launching offensive attacks in the ethnic territories of Kachin, Kokang, Ta’ang, Arakan and Shan and military pressures are increasingly mounted. The Burmese armed forces have also intensified not only shelling 105-120 mm heavy artillery targeted at innocent civilians but also arresting, torturing and killing indigenous peoples.

3. Although there are holding discussions between Ethnic Armed Organizations and the Burmese government for a nationwide peace, the Burma army has continued launching more offensive attacks that can break Myanmar’s internal peace. The Burma armed forces have been assaulting to destroy all political and military struggles of the ethnic peoples because they have no will to solve the Myanmar’s political problem by politically peaceful negotiation methods.

4. Despite the fact that our alliance of the Northern Brotherhoods truly want a genuine peace and wish to solve political problem by political means, we have inevitably launched such a joint military operation when constantly receiving military pressures from the Burma army.

5. Therefore, our ethnic peoples are requested to halt traveling in the northern Shan State in order to avoid from the battles during these periods of the military activities. Local peoples in northern Shan State are also appealed to take a precaution from these fights and to support this inevitable joint military exercise for the protection of all ethnic peoples.

Northern Alliance (Burma)

————————————————————————————

关于北掸邦战事的公告
1、2016 年 11 月 20 日早晨,我们—若开军(AA)、克钦独立军(KIA)、缅甸民族
民主同盟军(MNDAA)和德昂民族解放军(TNLA)以民族联军的方式对木姐 105 码、勐古、棒塞、南坎和贵慨等多地的缅军驻地进行了军事打击。

2、近期,缅军不断地向克钦、果敢、德昂、若开和傣民族地区进行军事打压, 对平民聚居区使用 105MM、120MM 等重型武器进行打击,残杀和虐待无辜百姓。

3、为了实现全国全面和平,部分少数民族革命武装组织已经非常努力和缅政府 进行和平会谈和协商,但缅军不认可“政治问题以政治协商解决的方法”,依然 在继续着破坏和平的军事行动,其目的是为了瓦解各民族的政治和军事力量。

4、我们缅北民族联军非常热爱和平,也非常希望政治问题能以政治对话方式解 决,但缅军不断的军事打压让我们不得已才组成了今天的民族联军及开展相关行 动。

5、因此,在战争期间,为了避免伤及无辜,我们希望北掸邦的所有人民暂缓远 行出门计划。我们真心希望所有北掸邦的百姓能提前避开战争区,因为我们是不 得已而为之,所以希望大家能给予支持并提供帮助。

缅 北 联 合 阵 线
2016 年 11 月 21 日

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *