Statements

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားစတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားစတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၉)ရက္
ပန္ခမ္းၿမိဳ႕

 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန႔မွ (၁၉)ရက္ေန႔အထိ အထူးေဒသ (၂) “ဝ’’ ျပည္နယ္အစိုးရဌာနခ်ဳပ္ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးကို “ဝ’’ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ/“ဝ’’ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSP/UWSA)မွ ကမကထျပဳ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ/ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ (PSC/NDAA) မွ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕/ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/KIA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္မွ်တမႈအမ်ဳိးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ (MNTJP/MNDAA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ/ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (PSC/NDAA)၊ “ဝ’’ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ/“ဝ’’ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSP/UWSA)စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (၇)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၂၇)ဦး ဤအစည္းအေဝး၌ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝး၌ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေ ႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

(၁) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ” ကို “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ’’အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၄င္းေအာက္တြင္ထားရွိမည့္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ အမည္စာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။

(၄)“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္”ကို အတည္ျပဳၿပီး “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ’’မွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမည့္ ဘံုစာတမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

(၅) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီရန္ပံုေငြအား အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔က ထည့္ဝင္တာဝန္ယူမႈစနစ္ကို အတည္ျပဳၿပီး ရန္ပံုေငြစုေဆာင္းခဲ့သည္။

(၆) ဤအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္အဖြဲ႕အစည္း (၇)ဖြဲ႕ သည္ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ”အား စတင္တည္ေထာင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ ၄င္းေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္’’ မ်ားကို လက္ခံသည့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္းတံခါးဖြင့္ထားပါသည္။

(၇) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ အခက္အခဲမွ မည္သို႔ထိုးေဖာ္ႏိုင္ရန္ “ဝ’’ျပည္နယ္မွ အစည္းအေဝးသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္စာတမ္းတင္သြင္း၍ ေက်လည္စြာေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ဤအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ’’ မွ ၄င္းစာတမ္းအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ေပးပို႔သြားမည္။

(၈) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ၄င္းေကာ္မတီအမည္ျဖင့္သာ တညီတညႊတ္တည္းေဆာင္ရြက္သြ ားမည္။

 

 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား

စတုတၳအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီပန္ခမ္းအစည္းအေဝး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *